Izjava o ograničenju odgovornosti

Poliklinika VURA održavanjem svojih mrežnih stranica želi javnosti omogućiti bolji pristup informacijama iz svojeg djelokruga kao i o svojim aktivnostima i uslugama. Poliklinika VURA nastoji pravodobno objavljivati točne informacije. Upozorite li nas se na pogreške, nastojat ćemo ih ispraviti. No Poliklinika VURA ne prihvaća nikakvu pravnu ili drugu odgovornost za informacije na ovim stranicama.

Za informacije na mrežnim stranicama Poliklinike VURA vrijedi sljedeće:

  • isključivo su opće naravi i ne odnose se na konkretne okolnosti povezane s određenim slučajem, pojedincem ili subjektom;
  • nisu nužno sveobuhvatne, potpune, točne ili ažurne;
  • ponekad su povezane s vanjskim stranicama nad čijim sadržajem Poliklinika VURA nema kontrolu i za koje Poliklinika VURA ne preuzima nikakvu odgovornost;
  • komentari i mišljenja koje izražavaju posjetitelji ovih stranica ili se prenose s vanjskih stranica ne sadržavaju nužno stavove i mišljenja Poliklinike VURA;
  • za konkretne savjete uvijek se treba osobno obratiti Poliklinici VURA;
  • Poliklinika VURA pridržava pravo promijene i ukidanja bilo kojeg sadržaja i komentara na svojim mrežnim stranicama i ne smatra se odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

Smetnje uzrokovane tehničkim pogreškama nastojimo svesti na minimum. Poliklinika VURA ne preuzima odgovornost za moguće smetnje pri posjećivanju ovih stranica ili poveznica na vanjske stranice.

U slučaju pojave mogućih grešaka ili netočnih navoda, molimo da nam iznesete primjedbu, kako bismo ih mogli ispraviti.

Ovom se izjavom ne ograničava odgovornost Poliklinike VURA u slučaju kršenja uvjeta propisanih mjerodavnim zakonima i propisima.

Poliklinika VURA pridržava pravo izmjene ove izjave o ograničenju odgovornosti bez prethodne obavijesti.

U Zagrebu, svibnja 2018. godine.

Poliklinika VURA