Pravne obavijesti

Poliklinika VURA zdravstvena je ustanova registrirana za radiologiju, radioterapiju i onkologiju, neurologiju i neurokirurgiju i vlasnik je mrežnih (engl. web) stranica www.poliklinka-vura.hr. Informacije koje se nalaze na mrežnim stranicama Poliklinike VURA podliježu:

Pravo na izmjene i dopune

Poliklinika VURA zadržava pravo izmijeniti i dopuniti prethodno navedene izjave i obavijesti u bilo kojem trenutku i bez davanja prethodne obavijesti zainteresiranim osobama. Zato vam preporučamo da redovito provjeravate izjave i obavijesti na mrežnim stranicama www.poliklinka-vura.hr radi informiranosti o njihovom ažurnom sadržaju.

U Zagrebu, svibnja 2020. godine.

Poliklinika VURA